Jabatan

Akaun dan Kewangan

 • Akaun
 • Pembayaran
 • Kawalan Kredit

Pejabat Perniagaan

 • Kemasukan & Pembayaran
 • Rekod Kesihatan
 • Operasi & Pembangunan Perniagaan

Medical Director

 • Klinik Pakar


Kejururawatan dan Perkhidmatan Sampingan

 • Pesakit Luar
 • Wad
 • Bilik Bersalin
 • Bilik Pembedahan
 • Nurseri

Bahagian Lain

 • Pengurusan
 • Pemasaran dan Perhubungan Awam
 • Pengumpulan
 • Pengurusan Fasiliti
 • Kemalangan & Kecemasan
 • Makmal
 • X-Ray
 • Fisioterapi