HOSPITAL MESRA 

IBADAH ( HMI )

Hospital Islam Az-Zahrah (HIAZ) merupakan sebuah institusi perubatan yang melaksanakan dan mencerminkan keindahan Islam secara praktikal dalam bidang perubatan bagi mendekatkan manusia kepada Allah melalui wasilah-wasilah tarbiyah yang bersesuaian dengan medannya berkonsepkan mesra ibadah.