PENGIMEJAN

DIAGNOSTIK

(X-RAY)

Hospital Islam Az-Zahrah (HIAZ) menyediakan perkhidmatan X-Ray untuk FOMEMA, insurans dan pemeriksaan kesihatan biasa. Ini termasuklah prosidur-prosidur pemeriksaan X-Ray Am, Ultrasound dan pemeriksaan X-Ray Khas.